Σεμινάριο ΠΜΣ Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών

Διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών

15 Μαΐ 202312:00Αίθουσα Διδασκαλίας 2.6 Γυάλινο κτήριο ΣΘΕ 2ος όροφος
Λαμπρινή Μαλλετζίδου
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Περίληψη:

Οι εφαρμογές διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών είναι εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα διαχείρισης της βιβλιογραφίας κατά τη συγγραφή κειμένων. Η διαχείριση πραγματοποιείται σε επίπεδο δημιουργίας, οργάνωσης, μορφοποίησης, αλλά και διαμοιρασμού μιας προσωπικής συλλογής βιβλιογραφικών αναφορών. Παράλληλα, η βιβλιογραφία εισάγεται σε εφαρμογές συγγραφής κειμένων. Ως αποτέλεσμα, οι εφαρμογές διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τη σύνταξη κειμένων.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, θα γίνει εισαγωγή στις εφαρμογές διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. Επιπλέον, θα παρουσιασθεί το MENDELEY ως ενδεικτική εφαρμογή, μέσα από παραδείγματα.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.