Σεμινάριο

Σεμινάρια του Εργαστηρίου Μη-Γραμμικών Συστημάτων, Κυκλωμάτων & Πολυπλοκότητας
Παρουσίαση Eργασίας – Γενικές Οδηγίες

02 Δεκ 202119:00Διαδικτυακά μέσω zoom
Λάζαρος Μωυσής
Mεταδιδάκτορας εργαστηρίου Μη-Γραμμικών Συστημάτων, Κυκλωμάτων & Πολυπλοκότητας (LaNSCom)

Συχνά ένας φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός) ή ένας υποψήφιος διδάκτορας θα κληθεί στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του να παρουσιάσει ένα ερευνητικό θέμα σε κοινό, είτε πρόκειται για πτυχιακή ή διπλωματική εργασία, είτε για ερευνητική εργασία σε συνέδριο. Στο σεμινάριο αυτό θα δοθούν κάποιες γενικές πληροφορίες περί των επιστημονικών συνεδρίων, μια εκδήλωση που συχνά την ακούμε, αλλά ίσως να μη γνωρίζουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει. Έπειτα θα παρουσιασθεί μια σειρά από οδηγίες-συμβουλές  που  μπορεί  να  ακολουθήσει  κάποιος  για  τη  σωστή  προετοιμασία  και επιτυχή πραγματοποίηση μιας ομιλίας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές όλων των βαθμίδων, από προπτυχιακούς έως υπ. διδάκτορες.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.