Χειμερινό Σχολείο

Wave 5 INTEREST

27 Σεπ 2021ΕΩΣ05 Νοε 2021
Joint Institute for Nuclear Research
Dubna
Russia

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Joint Institute for Nuclear Research, της Dubna, Ρωσίας, προσκαλούνται προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα International Remote Student Training (INTEREST) διαδικτυακά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν on-line την αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν απευθυνόμενοι στους διοργανωτές (e-mail: interest@jinr.ru ).


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.