Συνέδριο

Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
38ο ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών

16 Ιουν 2021ΕΩΣ19 Ιουν 20219:00 πμ
Ο Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων οργανώνει (υπό την αιγίδα του Τμήματος Φυσικής) το
 
 38ο ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπουδών στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών
 "HEP 2021 - 38th Conference on Recent Developments in High Energy Physics and Cosmology"
 
που θα γίνει διαδικτυακά από την Τετάρτη 16 Ιουνίου, 9π.μ., έως το Σάββατο 19 Ιουνίου
 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα νεότερα πειραματικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα θεωρητικών υπολογισμών και έρευνας (πχ., για την ανώμαλη διπολική μαγνητική ροπή του μιονίου, ενδείξεις για την παραβίαση του λεπτονικού αριθμού, θεωρητικά μοντέλα σχετικά με την κοσμολογία, τη θεωρία του πληθωρισμού  και τη σκοτεινή ενέργεια, και ένα πλήθος άλλης θεωρητικής δουλειάς και πειραματικών τεχνικών και εξελίξεων στο μέτωπο των επιταχυντών και των πειραμάτων).

 
Σημειώστε ότι το Σάββατο, 19/6 στις 9π.μ, θα δώσει ομιλία  υπό τύπον Σεμιναρίου Τμήματος, δηλ, για το ευρύτερο κοινό του Τμήματος Φυσικής, ο σπουδαίος θεωρητικός Φυσικός John Ellis, με θέμα
"Το μέλλον της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων" ("The Future of Particle Physics")
στον ίδιο σύνδεσμο με αυτόν του συνεδρίου.
 
Η Ελληνική Εταιρεία Σπουδών της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών ιδρύθηκε το 1975. Η πλειοψηφία των Ελλήνων επιστημόνων (τόσο από Ελλάδα όσο κι από το εξωτερικό) που δουλεύουν σ' αυτό τον τομέα, είναι μέλη της Εταιρείας. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση της επιστημονικής δουλειάς των Ελλήνων επιστημόνων και η πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών.
Στο ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας παρουσιάζονται ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της (και θεωρητικές και πειραματικές), ιδιαίτερα των νεότερων επιστημόνων.
Εκτός της Ελληνικής κοινότητας των Φυσικών Υψηλών Ενεργειών, το συνέδριο προσελκύει ομιλητές από την αιχμή της έρευνας στα κυριότερα πειράματα και στη θεωρητική Φυσική.

ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.