Διάλεξη

Μathematical modelling of physic0-chemical phenomena

11 Φεβ 202012:00Αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (Ισόγειο, Ανατολική πτέρυγα)
Dušanka Marčetić,
Assistant Professor Department of Physics, University of Banja Luka

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.