Πληροφορίες
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English
ΑΡΧΗ > Επικαιρότητα > ERASMUS Course: Nanomaterials for biological and biomedical applications (part B)

Διάλεξη:

ERASMUS Course: Nanomaterials for biological and biomedical applications (part B)

Ομιλητής:

  • Dr. Αντιγόνη Αλεξάνδρου
  • Διευθύντρια ερευνών
  • Laboratoire d’Optique et Biosciences
  • CNRS, INSERM, Université Paris-SaclayΈναρξη: 23 Μαΐου 2018
και ώρα 09:00 έως 13:00, σην αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος Φυσικής, 4ος όροφος, ΣΘΕ.

Πρόκειται για το δεύτερο μέρος ενός μάθηματος συνολικής διάρκειας 8 ωρών που πραγματοποιείται σε δύοί τμήματα. Το πρώτο έγινε τη Δευτέρα 21 Μαϊου.

Περιεχόμενα:

Εκ μέρους του ΠΜΣ Φυσικής & Τεχνολογίας Υλικών