Ατομική - Μοριακή Φυσική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘ0240
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Στοιχεία της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Θεωρία του Planck για την ακτινοβολία μέλανος σώματος. Φωτόνια. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Φαινόμενο Compton. Δίδυμη γένεση. Σκέδαση Rutherford. Το μοντέλο των Rutherford – Bohr για το άτομο. Ατομικά φάσματα. Υλοκύματα. Κυματο-σωματικός δυϊσμός και αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg. Εξίσωση Schrödinger και σημασία της κυματοσυνάρτησης. Παγίδευση σωματιδίων και φαινόμενο σήραγγας. Κβαντικοί αριθμοί στο άτομο του υδρογόνου. Στροφορμές και μαγνητικές ροπές του ηλεκτρονίου. Σπιν του ηλεκτρονίου. Πείραμα Stern-Gerlach. Λεπτή και υπέρλεπτη υφή. Απαγορευτική αρχή του Pauli. Πολυ-ηλεκτρονικά άτομα και περιοδικός πίνακας. Ακτίνες Χ. Νόμος του Moseley. Ηλεκτρόνια Auger. Laser. Μοριακοί δεσμοί. Μοριακά φάσματα.

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.