Ανάλυση ΙΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑ0203
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Θεωρία Καμπυλών και Επιφανειών. Διπλά Ολοκληρώματα. Τριπλά Ολοκληρώματα. Επικαμπύλια Ολοκληρώματα. Επιεπιφάνεια Ολοκληρώματα. Θεωρήματα Green, Stokes, Gauss. Φυσικές εφαρμογές. Γενικευμένα Ολοκληρώματα  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Διανυσματική Ανάλυση, Χ. Μουστακίδης, Εκδόσεις: ΣΟΦΙΑ
  • Διανυσματικός Λογισμός , Λεοντάρης Γεώργιος, Εκδόσεις: Γραφικές τέχνες- Εκδ. Θεοδωρίδη

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.