Θερμοδυναμική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘ0231
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Ο δεύτερος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θερμοδυναμικές μηχανές. Απόλυτες κλίμακες θερμοκρασίας. Εντροπία. Θερμοδυναμικά δυναμικά - Μετασχηματισμός Legendre. Θερμοδυναμική χαλαρών συστημάτων. Διαδικασίες υπό περιορισμό και αυθόρμητες. Κριτήρια ισορροπίας. Ισορροπία φάσεων. Ο τρίτος νόμος της Θερμοδυναμικής.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Θερμοδυναμική, M. Μ. Αbbott, H. C. Van Ness, Εκδόσεις: ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
  • Θερμοδυναμική, H. D. Baehr, Εκδόσεις: GRAPHOLINE

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.