Πληρώση θέσης ΔΕΠ

Πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στερεών, Υπολογιστικές Μέθοδοι Δομικών Ιδιοτήτων Στερεών»

18 Ιουν 2021

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.