Πληρώση θέσης ΔΕΠ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οπτική, Οπτικές ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών» (ΦΕΚ 40/18-1-2021)

18 Ιαν 2021

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.