Πληρώση θέσης ΔΕΠ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη λεπτών υμενίων και επί τόπου χαρακτηρισμός» (ΦΕΚ 2208/31-12-2020)

13 Ιαν 2021

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.