Πληρώση θέσης ΔΕΠ

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στερεών, Υπολογιστικές Μέθοδοι Δομικών Ιδιοτήτων Στερεών»

16 Οκτ 2020

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.