Πληρώση θέσης ΔΕΠ

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στον Τομέα ΕΦ&ΦΠ με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη Υλικών με μεθόδους Ακτινών-Χ»

18 Μαι 2020

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.