Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ

κ. Θεόδωρου Γαϊτάνου, επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, με γνωστικό αντικείμενο “Θεωρητική Πυρηνική Φυσική”

11 Ιαν 2018ΕΩΣ08 Μαΐ 2018

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.