Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ

κ. Ιωάννη Αρβανιτίδη, επίκουρου καθηγητή επί θητεία του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, με γνωστικό αντικείμενο “Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών”

09 Φεβ 2015ΕΩΣ04 Ιουν 2015

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.