Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ

κας Μαρίας Κατσικίνη, επίκουρης καθηγήτριας επί θητεία του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, με γνωστικό αντικείμενο “Οπτικές Ιδιότητες Στερεών και Φασματοσκοπία Στερεών”

07 Απρ 2014ΕΩΣ16 Ιουλ 2014

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.