Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ

κ. Κλεαρέτης Τουρπάλη επίκουρης καθηγήτριας επί θητεία του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής της Ατμόσφαιρας με γνωστικό αντικείμενο “Φυσική της Ατμόσφαιρας - Παγκόσμια Μεταβολή”

30 Απρ 2013ΕΩΣ19 Ιουλ 2013

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.