Κορμού

Κβαντομηχανική ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΥ208
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
6
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Πέτκου Αναστάσιος

Γαϊτάνος Θεόδωρος

 • Κβαντική Μέτρηση- Ερμιτιανοί Τελεστές-Συμμετρίες και ο ρόλος τους στην Κβαντομηχανική - Μοναδιαίοι Τελεστές.
 • Τελεστές Θέσης Ορμής Στροφορμής. Τελεστης Χρονικής Εξέλιξης.
 • Γενικά περι στροφορμής. Ιδότητες -Σχέσεις μετάθεσης- Διανυσματικοί τελεστές –Βαθμωτοί τελεστές.
 • Ιδιοτιμές - ιδιοσυναρτήσεις Στροφορμής.
 • Κεντρικά δυναμικά-Γενικές ιδιότητες-Ατομο Υδρογόνου
 • Πείραμα Stern-Gerlach. Ερμηνεία. Ανάγκη Εισαγωγής του Spin. Κατασκευή κυματοσυναρτήσεων.
 • Φυσική Ερμηνεία του Spin. Χρονική εξέλιξη.
 • Μετάπτωση Larmor. NMR. Στροφές του spin.
 • Σύνθεση Σπιν.
 • Σύνθεση Στροφορμών.
 • Ταυτοτικά σωματίδια. Αρχή Pauli. Αρχές του περιοδικού πίνακα.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, STEPHEN GASIOROWICZ, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-650-3
 • 2. Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική, Ταμβάκης Κυριάκος, 2003, Leader Books, ISBN: 9607901398
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.