Γενικών Επιλογών

Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής ΙΙ
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΣΕ401
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν όργανα και μεθοδολογία της πειραματικής πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής.

·      Σύστημα σκανδαλισμού και λήψης δεδομένων.

·      Χρονική φασματοσκοπία.

·      Μελέτη ανιχνευτή ολίσθησης αερίου γεμίσματος.

·      Φασματοσκοπία ακτινοβολίας γάμμα.

·     Ανάλυση δεδομένων του πειράματος  ATLAS και μέτρηση της μάζας το  μποζονίου Ζ. 
·     Μέτρηση της κατανομής της ροής νετρονίων σε υποκρίσιμο πυρηνικό αντιδραστήρα. 
·      Μέτρηση μιονίων της κοσμικής ακτινοβολίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 SCHOOL OF PHYSICS, AUTH.