Γενικών Επιλογών

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
Πρόγραμμα Σπουδών 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΛΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το μάθημα ‘Αγγλικά για Φυσικούς’ επικεντρώνεται στην διδασκαλία αγγλικών κειμένων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τον αγγλικό ακαδημαϊκό λόγο της επιστήμης τους και πιο συγκεκριμένα κατανοούν τις λεκτικές και συντακτικές δομές που βρίσκονται στα επιστημονικά κείμενα (πχ εγχειρίδια, ερευνητικά άρθρα και περιοδικά). Αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης γραπτού επιστημονικού λόγου με έμφαση στον εμπλουτισμό λεξιλογίου και παραγωγής γραπτού κα προφορικού λόγου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. LEXICON, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ - ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΔΗΜΕΛΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ,ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ ΜΠΕΡΤΣ,ΦΙΝΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΣΟΥΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, 2004, UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN: 978-960-12-1276-0
  • 2. ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ-ΛΟΣ Π., 2008, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, ISBN: 9789603542261

© 2018 SCHOOL OF PHYSICS, AUTH.