Καλλίνικος Νικόλαος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Καλλίνικος Νικόλαος

Καλλίνικος Νικόλαος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54124,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εργαστήρια - Σπουδαστήρια

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.