Γενικών Επιλογών

Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΦΕ303
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Κίτης Γεώργιος

Λιόλιος Αναστάσιος

  • Η γέννηση της φυσικής και της φιλοσοφίας στην αρχαία Ελλάδα.
  • Από την κλασική αρχαιότητα στην Κοπερνίκεια Επανάσταση.
  • Τα μεγάλα κεφάλαια της κλασικής φυσικής.
  • Επιδράσεις της επιστημονικής επανάστασης στη φιλοσοφία.
  • Η σύγχρονη Φιλοσοφία της Επιστήμης.
  • Η Νέα Φυσική του 20ου αιώνα.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Εισαγωγή στις έννοιες & τις θεωρίες της φυσικής επιστήμης,Holton Gerald,Brush G Stephen( επιστ. επιμ. Σκορδούλης Κ.), 2018, GUTENBERG, ISBN: 978-960-01-1947-3
  • 2. Ιστορία της φυσικής,Τόμος: Τόμος 1, Segre Emilio, 1997, Δίαυλος, ISBN: 978 960-531-020-2
  • 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ,ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ ΧΑΡΗΣ, 2011, ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης, ISBN: 978 960-9453-02-8

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.