Ειδικών Επιλογών

Πτυχιακή Εργασία-Εισαγωγή στην ερευνητική Μεθοδολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
AME701
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
6
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
8
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.