Ειδικών Επιλογών

Ατμοσφαιρική Τεχνολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΕ101
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Μπάης Αλκιβιάδης

Μπαλής Δημήτριος

Τουρπάλη Κλεαρέτη

Γκαρανέ Αικατερίνη

Το μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό μέρος του (εβδομαδιαίες διαλέξεις 2 ωρών) και 3 εργαστηριακές ασκήσεις:

 1. Ακτινομετρία
 2. Οζοντοβόλιση
 3. Μετεωρολογία

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων και η παράδοση των αντίστοιχων εργασιών είναι υποχρεωτική. Η δήλωση συμμετοχής - εγγραφή στα εργαστήρια γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή του εαρινού εξαμήνου (προηγείται σχετική ανακοίνωση). Οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (δώμα του Τμήματος Φυσικής) σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται εγκαίρως και προκύπτει από τις δηλώσεις προτίμησης των φοιτητών που δήλωσαν συμμετοχή.

 • Θεωρητική ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων ακτινομετρίας, οζοντοβόλισης και μετεωρολογίας.
 • Εισαγωγικά στοιχεία για τις μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων. Αντιπροσωπευτικότητα μέτρησης. Έλεγχος/διασφάλιση ποιότητας.
 • Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων 1: Θερμοκρασία. Σημεία αναφοράς και κλίμακες θερμοκρασίας. Μετεωρολογικά θερμόμετρα. Σφάλματα και πηγές σφαλμάτων στη μέτρηση της θερμοκρασίας. Ασκήσεις.
 • Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων 2: Υγρασία, Πίεση. Παράμετροι προσδιορισμού υγρασίας. Ψυχρόμετρα και Υγρόμετρα τριχός. Φασματοσκοπικά υγρόμετρα. Αρχές λειτουργίας άλλων υγρομέτρων. Μονάδες πίεσης. Αρχές λειτουργίας και χαρακτηριστικά βαρομέτρων. Ασκήσεις.
 • Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων 3: Άνεμος. Κλίμακες και μονάδες. Χαρακτηριστικά και αρχές λειτουργίας ανεμομέτρων. Ανεμοδείκτες. Υπολογισμός της κατακόρυφης κατανομής του ανέμου. Ασκήσεις.
 • Μετρήσεις ακτινοβολίας: Γενικά για τις μεθόδους και τα μεγέθη μέτρησης. Φασματική απόκριση οργάνων ακτινοβολίας. Γεωμετρία μετρήσεων - Ροή και ένταση ακτινοβολίας. Σφάλμα γωνιακής απόκρισης. Ασκήσεις.
 • Φασματοφωτόμετρα 1: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, εξίσωση φράγματος ανάκλασης, διακριτική ικανότητα, σφάλμα εσωτερικά σκεδαζόμενου φωτός.
 • Φασματοφωτόμετρα 2: Απόλυτη βαθμονόμηση και προσδιορισμός του μετρούμενου μήκους κύματος. Εφαρμογές. Ασκήσεις.
 • Ακτινόμετρα ευρείας φασματικής απόκρισης: Προσδιορισμός της φασματικής απόκρισης. Βαθμονόμηση με πρότυπες πηγές και με πρότυπα όργανα. Σφάλματα λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας των οργάνων. Ασκήσεις.
 • Τηλεπισκόπηση της επιφανειακής πυκνότητας ατμοσφαιρικών αερίων από το έδαφος και από δορυφόρους: Μέθοδος της διαφορικής οπτικής απορρόφησης, μέθοδος Brewer-Dobson.
 • Ατμοσφαιρική τηλεπισκόπηση με ακτίνες laser (LIDAR)
 • Επιτόπια μέτρηση ατμοσφαιρικών συστατικών καθ’ ύψος.
 • Επιτόπιες μετρήσεις ποιότητας του αέρα: Ατμοσφαιρικοί ρύποι ΝΟχ, SO2, O3, CO, υδρογονάνθρακες, αερολύματα.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.