Ειδικών Επιλογών

Ατμοσφαιρική Διάχυση και Διασπορά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΕ102
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Μελέτη Χαρίκλεια

·        Ατμοσφαιρική ρύπανση κι αρχές διαχείρισης ποιότητας του αέρα.  Δείκτες αέριας ποιότητας.

·        Ατμοσφαιρική διασπορά: Μηχανισμοί και παράμετροι επίδρασης. Ο ατμοσφαιρικός κύκλος διασποράς. Μονάδες μέτρησης των συγκεντρώσεων των ρύπων στον αέρα. Ασκήσεις.

·        Ατμοσφαιρικοί ρύποι: Ταξινόμηση-Ιδιότητες-Πηγές-Επιπτώσεις Αιωρούμενα σωματίδια. Ασκήσεις

·        Κλίμακες διασποράς. Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς: Βασικοί ορισμοί - Πεδία εφαρμογών- Τύποι – Ταξινόμηση.

·        Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς: Δομή – Προσέγγιση κατά Euler και κατά Lagrange. Παραδείγματα εφαρμογής απλών μοντέλων.

·        Τυρβώδη διάχυση - Θεωρίες υπολογισμού της τυρβώδους διάχυσης με έμφαση στη θεωρία βαθμωτής μεταφοράς. Ασκήσεις.

·        Μοντέλο θυσάνου του Gauss: Βασική αρχή – Προϋποθέσεις – Εξισώσεις του Gauss για σημειακή καμινάδα – Προσδιορισμός των τυπικών αποκλίσεων  των κατανομών των συγκεντρώσεων - Σφάλματα.

·        Μοντέλο θυσάνου του Gauss: Διευρυμένες  εξισώσεις του Gauss για σημειακή καμινάδα. Ειδικές περιπτώσεις. Χρήση νομογράμματος. Ασκήσεις.

·        Πρακτική άσκηση: Παρουσίαση του μοντέλου θυσάνου του Gauss RAM και επίδειξη του χειρισμού του. Παράδειγμα εφαρμογής μοντέλου RAM για τον υπολογισμό διασποράς από βιομηχανικές καμινάδες και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

·        Μεταβολή του ανέμου με το ύψος. Ενεργό ύψος εκπομπής σημειακής πηγής. Επίδραση των κτιρίων και της καμινάδας στη διασπορά. Ασκήσεις.

·        Προσδιορισμός της ανύψωσης του θυσάνου ανάλογα με την ατμοσφαιρική κλάση ευστάθειας.

·        Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ρύπων από την ατμόσφαιρα: Xημικοί μετασχηματισμοί - Bαρυτική καθίζηση σωματιδίων – Ξηρή εναπόθεση – Υγρή εναπόθεση. Ασκήσεις.

·        Επανάληψη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Ατμοσφαιρική ρύπανση,Καραθανάσης Στ., 2007, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-119-3
  • 2. ΠΗΓΕΣ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ,Γεώργιος Μπεργελές, 2006, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, ISBN: 960-254-660-3
  • 3. Ανάλυση επικινδυνότητας,Ασσαέλ Μάρκος Ι.,Κακόσιμος Κωνσταντίνος Ε.,2007, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-148-3

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.