Ειδικών Επιλογών

Μικροηλεκτρονική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Σίσκος Στυλιανός

Τεχνολογία κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Ο.Κ.). Κατασκευή παθητικών και ενεργών ηλεκτρονικών στοιχείων στα Ο.Κ. Σχεδιασμός βασικών ψηφιακών δομικών στοιχείων τεχνολογίας MOS. Σχεδιασμός βασικών αναλογικών κυκλωμάτων. Κανόνες και μεθοδολογίες σχεδίασης. Εργαλεία σχεδίασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ,Τύπος: Σύγγραμμα, JAN M. RABAEY, ANANTHA CHANDRAKASAN, BORIVOJE NIKOLIC, 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-982-8
  • 2. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS VLSI, Τύπος: Σύγγραμμα, Weste Neil H.,Eshraghian Kamran, Δημήτριος Σούντρης, Κ. Πεκμεστζή, 2010, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-718-267-8

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.