Ειδικών Επιλογών

Γαλαξιακή και Εξωγαλαξιακή Αστρονομία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΕ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Μεσοαστρική ύλη (μεσοαστρικά αέριο, μεσοαστρικοί κόκκοι, οπτική ακτινοβολία των νεφελωμάτων, περιοχές ΗΙΙ, ραδιοφωνικές και υπέρυθρες παρατηρήσεις της μεσοαστρικής ύλης). Αστρικά σμήνη (είδη, διαγράμματα H-R, αποστάσεις και δυναμική των σμηνών). 0 Γαλαξίας (δομή, πληθυσμοί, διαφορική περιστροφή, σκοτεινή ύλη, σπειροειδής δομή). Γαλαξίες (κατάταξη κατά Hubble, μάζες των γαλαξιών, ζεύγη και σμήνη γαλαξιών, ενεργοί γαλαξίες, νόμος της διαστολής του Σύμπαντος). Δυναμική των γαλαξιών (βασικές εξισώσεις, πρότυπα γαλαξιών, το πρόβλημα της ταυτοσυνέπειας, ολοκληρώματα της κίνησης, κανονική και χαοτική κίνηση, αλληλεπίδραση αστέρων).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Ν. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΠΕ
  • 2. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ,ΤΟΜΟΣ II ΓΑΛΑΞΙΕΣ- ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, F.H. SHU, ΙΤΕ/ΠΑΝ. ΕΚΔ. ΚΡΗΤΗΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.