Ειδικών Επιλογών

Πλανητικά Συστήματα και Διαστημική εξερεύνηση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΕ103
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Δε διδάσκεται το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Περιγραφή του ηλιακού συστήματος: φυσικά και τροχιακά χαρακτηριστικά (πλανήτες, δορυφόροι, μικρά σώματα). Βασικές έννοιες Ουράνιας Μηχανικής: βασικές εξισώσεις κίνησης, θεωρία διαταραχών, βαρυτικές και μη βαρυτικές διαταραχές. Ευστάθεια του πλανητικού συστήματος: μακροχρόνιες τροχιακές μεταβολές και κλίμα. Διαστημική εξερεύνηση: τροχιές τεχνητών δορυφόρων και χρήσεις, σχεδιασμός διαπλανητικών αποστολών. Εξωηλιακά πλανητικά συστήματα: τεχνικές παρατήρησης, δυναμική και ταξινόμηση συστημάτων, θεωρία σχηματισμού πλανητικών συστημάτων: πρωτοπλανητικοί δίσκοι, δημιουργία πλανητών και εξέλιξη νεαρών συστημάτων. Χρονολόγιο του ηλιακού συστήματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΗ (SPACE EUROPE ESA EDITION 2007), G. REIBALDI, G. CAPRARA, UNIVERSITY STUDIO PRESS

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.