Βασικών Επιλογών

Θέματα Τηλεπικοινωνιών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΤΕ202
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Γούδος Σωτήριος

Το μάθημα "Θέματα Τηλεπικοινωνιών" είναι μάθημα επιλογής που διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με εβδομαδιαίες τρίωρες διαλέξεις που περιλαμβάνουν διδασκαλία της θεωρίας και φροντιστηριακές ασκήσεις.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  Φασματική Ανάλυση

Συστήματα Διαμόρφωσης Πλάτους

Συστήματα Διαμόρφωσης Συχνότητας

Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό

 Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, H.TAUB D.SCHILLING, ΤΖΙΟΛΑ
  • 2. ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, HSU HWEI Ρ, ΤΖΙΟΛΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.