Βασικών Επιλογών

Παρατηρησιακή Αστρονομία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΕ601
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5  (Erasmus+ course)
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Πλειώνης Μανώλης

Τσιγάνης Κλεομένης

Παπαδόπουλος Παντελής

Παππάς Γεώργιος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από ένα 3ωρο εβδομαδιαίως μάθημα θεωρητικής εισαγωγής και υποχρεωτικά εργαστήρια που απαιτούν κατ’ελάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα. Τα θέματα που διαπραγματεύεται αυτό το μάθημα και οι σχετικές Εργαστηριακές Ασκήσεις είναι τα εξής:

·   Ουράνια Σφαίρα

·   Τηλεσκόπια

·   Ηλιακές παρατηρήσεις

·  Παρατηρήσεις της Σελήνης

 Παρατηρήσεις πλανητών και    δορυφόρων του ηλιακού συστήματος

  Αναγνώριση αστερισμών και ουράνιων σωμάτων

·  Μέθοδοι υπολογισμού αστρονομικών αποστάσεων Ι (Το ανοιχτό  σμήνος των Υάδων)

·  Μέθοδοι υπολογισμού αστρονομικών αποστάσεων ΙΙ (Το σφαιρωτό  σμήνος Μ15 και

·     το Διάγραμμα H-R)

·  Μέθοδοι υπολογισμού αστρονομικών αποστάσεων ΙΙΙ (Γαλαξίες)

·   Φωτομετρία (Φωτογραφική και CCD)

·    Φασματοσκοπία        

·   Ταξινόμηση γαλαξιών (Χρήση χάρτη Palomar)

Η Εργαστηριακή Άσκηση της Φασματοσκοπίας βρίσκεται υπό προετοιμασία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΣΤ. ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ, I. ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ, ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.