Βασικών Επιλογών

Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΨΕ401
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης

Μολοχίδης Αναστάσιος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού του θεωρητικού υπόβαθρου της Διδακτικής (μοντέλα διδασκαλίας, ιδέες μαθητών, κλπ)

 • Η γνώση στη Φυσική και η Διδακτική Πράξη
 • Οι ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου
 • Θεωρίες Μάθησης
 • Μοντέλα Διδασκαλίας
 • Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και ο χειρισμός των ερωτήσεων των μαθητών
 • Χάρτες Εννοιών και η χρήση τους ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη (σύνθεση) δραστηριοτήτων
 • Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου

Οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα θέμα Φυσικής και επιλέγουν συνοδευτικό υλικό προσομοιώσεων το οποίο εντάσσουν σ' ένα υποθετικό μάθημα με βάση το μαθησιακό μοντέλο, κάνουν μνεία στις ιδέες των μαθητών, οριοθετούν στόχους, και περιγράφουν ένα πλήρες διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνει Φύλλο Εργασίας μαθητών, τρόπους αξιολόγησης μαθητών και τέλος παρουσιάζουν την εργασία τους. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, Κ. ΡΑΒΑΝΗΣ, 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN: 978-960-578-020-3
 • 2. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΥΠΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, ΧΑΛΚΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, 2011, Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε., ISBN: 978 960-16-4308-3
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.