Γενικών Επιλογών

Μεθοδολογία, Παρουσίαση Θεμάτων Φυσικής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Αγγελακέρης Μαυροειδής

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει φοιτήτριες και φοιτητές, σε κάθε επίπεδο της επιστημονικής τους εξειδίκευσης, να ενταχθούν στην ερευνητική μεθοδολογία με πρακτικό και χρηστικό τρόπο. Μέσω του μαθήματος, θα μπορούν να οργανώσουν και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον χρόνο ενασχόλησής τους με  επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με δεδομένα, τα οποία χρειάζονται ερμηνείες, υπολογισμούς και επεξεργασίες. Επίσης, θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εκάστοτε δεδομένων σε μορφή αναφοράς, στο πλαίσιο εκπόνησης μιας πτυχιακής  εργασίας ή/και μιας διαδικασίας δημοσιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μορφή παρουσίασης σε συνέδριο ή σε μορφή δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7106783, Gray David, Πρόδρομος Χατζόγλου, Δελιάς Παύλος (επιμέλεια), 4η έκδοση, 2018, ISBN: 9789604187874, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.