Γενικών Επιλογών

Μεθοδολογία, Παρουσίαση Θεμάτων Φυσικής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
8
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Κομνηνού Φιλομήλα

Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης

Συγγραφή επιστημονικής αναφοράς, Συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Παρουσίαση σε συνέδριο: α) προετοιμασία προφορικής παρουσίασης,  β) προετοιμασία παρουσίασης αφίσας, γ) διαδικασία παρουσίασης, Συγγραφή επιστημονικής πρότασης για χρηματοδότηση

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.