Γενικών Επιλογών

Χαοτική Δυναμική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΘΕ212
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Μελετλίδου Ευθυμία

Μονοδιάστατες απεικονίσεις-Λογιστική απεικόνιση-Διακλάδωση διπλασιασμού περιόδου

Μετατόπιση Bernoulli και ορισμός του χάους  

Διδιάστατες απεικονίσεις. Σταθερά, περιοδικά σημεία και ευστάθεια τους.

Πέταλο του Smale.

Χαοτικοί έλκτες. Η απεικόνιση Henon. Εκθέτες Lyapounov.

Χάος σε διατηρητικά συστήματα- Η τυπική απεικόνιση.

Παραδείγματα-Εφαρμογές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΟΣ, ΜΠΟΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 1995, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ISBN: 978-960-7510-22-8
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.