Γενικών Επιλογών

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΛΕ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
7
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
4
ΔΙΔΑΣΚΕΙ

Ζαφείρη Μακρίνα

Το μάθημα ‘Αγγλικά για Φυσικούς’ επικεντρώνεται στην διδασκαλία αγγλικών κειμένων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τον αγγλικό ακαδημαϊκό λόγο της επιστήμης τους και πιο συγκεκριμένα κατανοούν τις λεκτικές και συντακτικές δομές που βρίσκονται στα επιστημονικά κείμενα (πχ εγχειρίδια, ερευνητικά άρθρα και περιοδικά). Αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης γραπτού επιστημονικού λόγου με έμφαση στον εμπλουτισμό λεξιλογίου και παραγωγής γραπτού κα προφορικού λόγου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. LEXICON, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ - ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΔΗΜΕΛΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ,ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ ΜΠΕΡΤΣ,ΦΙΝΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΣΟΥΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, 2004, UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN: 978-960-12-1276-0
  • 2. ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., 2008, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ, ISBN: 9789603542261

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.