Κορμού

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΗΥΥ501
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1, 2
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Αγγελακέρης Μαυροειδής

Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

Τάσσης Δημήτριος

Μελέτη Χαρίκλεια

Σαμαράς Ιωάννης

Σαραφίδης Χαράλαμπος

Ανδρεάδου Αριάδνη

Γκαρανέ Αικατερίνη

Γραβαλίδης Χριστόφορος

Κασσαβέτης Σπύρος

Μάντζαρη Αλκυόνη

Τσιαούσης Ιωάννης

Χαστάς Νίκος

Χατζηαντωνίου Τριαντάφυλλος

Πλοήγηση στον ιστό και επικοινωνία: χρήση του e-mail, μηχανές αναζήτησης, ανάκτηση/εξαγωγή πληροφοριών από τον ιστό, αναζήτηση λημμάτων σε βάσεις βιβλιογραφίας.

Επεξεργασία κειμένου: μορφοποίηση κειμένου, εισαγωγή αντικειμένων (πινάκων, εικόνων, σχημάτων, εξισώσεων), χωρισμός κειμένου σε ενότητες, παραγραφοποίηση, διαμόρφωση κεφαλίδων/ υποσέλιδων, προετοιμασία για εκτύπωση.

Παρουσιάσεις: εισαγωγή κειμένου και αντικειμένων, δημιουργία εφέ, αυτοματοποίηση της παρουσίασης.

Λειτουργικά συστήματα: ορισμός, ιστορική αναδρομή, κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων, παραδείγματα [Windows, Unix (-like), Linux (GNU)], συστατικά στοιχεία λειτουργικού συστήματος (διεπιφάνειες χρήστη, πυρήνας, δικτύωση, ασφάλεια).

Υπολογιστικά φύλλα και επεξεργασία δεδομένων: γραφικές παραστάσεις, στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης (γραφικός υπολογισμός ολοκληρωμάτων, παραγώγων).

Υπολογιστικά φύλλα και επεξεργασία δεδομένων: μελέτη απλών προβλημάτων Φυσικής (πλάγια βολή), προσαρμογή μαθηματικών συναρτήσεων σε αριθμητικά δεδομένα (fitting).

Εισαγωγή στη χρήση της Mathematica: απλές και σύνθετες μαθηματικές εκφράσεις, όρια συναρτήσεων, αναπτύγματα σειρών, αθροίσματα,

Εισαγωγή στη χρήση της Mathematica: ολοκληρώματα, παράγωγοι, γραφικές παραστάσεις.

Επίλυση προβλημάτων Φυσικής με Mathematica: πλάγια βολή, κίνηση πλανητών, εξαναγκασμένη ταλάντωση, φόρτιση-εκφόρτιση πυκνωτή, κρούσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, 2018, ΆΒΑΚΑΣ, ISBN: 978-960-6789-23-6
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    © 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.