Κορμού

Χημεία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΜΥ201
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
5
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη (Τμ. Χημείας)

Νόλη Φωτεινή (Τμ. Χημείας)

Λαζαρίδης Θεόδωρος (Τμ. Χημείας)

Θεμελιώδεις έννοιες της Χημείας. Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Ονοματολογία Εισαγωγή στις χημικές αντιδράσεις.

Κβαντική θεωρία του ατόμου. Ηλεκτρονικές δομές και περιοδικότητα.

Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός. Μοριακή γεωμετρία και θεωρία του χημικού δεσμού.

Καταστάσεις της ύλης-Υγρά, Στερεά.

Διαλύματα: Σχηματισμός, Αθροιστικές ιδιότητες, Κολλοειδή.

Χημική Ισορροπία. Οξέα και Βάσεις. Θερμοδυναμική και ισορροπία.

Ηλεκτροχημεία: Οξειδοαναγωγή, βολταϊκά στοιχεία, ηλεκτρολυτικά στοιχεία.

Εισαγωγή στις ενώσεις σύνταξης. Δομή και ισομέρεια ενώσεων σύνταξης.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • 1. Γενική Χημεία, Darell Ebbing, Steven Gammon, 2002, ΤΡΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 960-7990-66-8
  • 2. Γενική και Ανόργανη Χημεία, Μανουσάκης Γεώργιος, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ISBN: 978-960-599-009-1

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.