Πληροφορίες
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English
ΑΡΧΗ > Ανακοινώσεις > Cool Japan program 2017 winter

Γενικού ενδιαφέροντος:

Cool Japan program 2017 winterΑναρτήθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2017
το πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Ciba University της Ιαπωνίας, σας προωθούμε την παρακάτω αλληλογραφία με τα συνημμένα της. Aφορά ανακοίνωση για δυνατότητα συμμετοχής προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών στο Short Stay Program "Cool Japan Program 2017" που θα διεξαχθεί στο εν λόγω Πανεπιστήμιο (18-22 Δεκεμβρίου 2017).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 10 Οκτωβρίου 2017.