Πληροφορίες Π.Μ.Σ.
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English

Δ.Π.Μ.Σ. ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ

Το Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες - Ν&Ν" οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος(ΔΔ) στις ραγδαίως αναπτυσσόμενες περιοχές των Νανοεπιστημών και της Νανοτεχνολογίας.

Τα τελευταία χρόνια, οι περιοχές αυτές άρχισαν να αποτελούν πυρήνα έντονων δραστηριοτήτων στον οποίο επικεντρώνεται ένα πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών συνεργασιών και βιομηχανικών επενδύσεων. Οι Νανοτεχνολογίες έχουν ήδη εισχωρήσει σε κάθε τομέα της σύγχρονης πραγματικότητας, βρίσκοντας εφαρμογή σε διάφορα πεδία όπως η παραγωγή ενέργειας, η επικοινωνία, η υγεία, η διαχείριση του περιβάλλοντος κ.α. ενώ παράλληλα προσανατολίζουν την εκπαίδευση και την έρευνα προς νέους ορίζοντες ανάπτυξης.

Η ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλάισια των Ν&Ν προϋποθέτει την υϊοθέτηση μιας ευρείας προοπτικής γιατί αποτελεί τη συγχώνευση των γνώσεων και του τρόπου σκέψης παραδοσιακών επιστημών όπως η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία σε μια προσπάθεια επιτυχούς συνεργασίας αλλά και προώθησης της αυτόνομης εξέλιξής τους. Το ΔΠΜΣ Ν&Ν συμβάλλει προς την υλοποίηση αυτής της διεπιστημονικής προσέγγισης ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση και η ισότιμη συμμετοχή της Ελληνικής Παιδείας και Αριστείας με την περιβάλλουσα Διεθνή.

Στόχος του ΔΠΜΣ Ν&Ν είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των σπουδαστών του, αντίστοιχη με αυτήν που παρέχουν ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, και η παροχή σε αυτούς προσόντων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν και καθοδηγήσουν μια πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστημονική, ερευνητική, τεχνολογική, οικονομική, και κοινωνική πραγματικότητα.

Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείου, Υγείας και Ιατρικών Σχολών. Η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη, ενώ δίνεται η δυνατότητα ειδίκευσης σε μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΔΠΜΣ Ν&Ν:

Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων & Νανοτεχνολογία

Νανομηχανική & Νανοϋλικά

Νανοβιοτεχνολογία

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν διοργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Δημόκριτου.